Privacyverklaring

Fiona’s Bjoetiek verwerkt de persoonsgegevens van u als klant. Indien u klant wordt van Fiona’s Bjoetiek of al eerder u persoonsgegevens heeft verstrekt aan Fiona’s Bjoetiek geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens met betrekking tot deze privacy verklaring te verwerken. De volgende punten zijn van toepassing:

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:
Fiona’s Bjoetiek
Archangelstraat 60
1506 NS Zaandam
075-6701457/06-11380098
fionasbjoetiek@hotmail.nl

Welke gegevens verwerkt Fiona’s Bjoetiek en waarom
Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum telefoonnummer en mailadres om:

  • Contact te maken over afspraken, en bij evt. annulering van afspraken
  • Verzenden van nieuwsbrieven
  • Bevestigen van afspraken
  • felicitatie bij verjaardag
  • Email berichtgeving en naam om informatie te verzenden over alle diensten en activiteiten van Fiona’s Bjoetiek via nieuwsbrieven (Afmelding voor de nieuwsbrief kan via mail of om door onderaan de nieuwsbrief Unsubscribe aan te klikken).

Intakeformulier met huiddiagnose en evt. gezondheid gegevens:
Uw gezondheid gegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te bewaken.

Productgebruik tijdens gegeven behandeling en thuisgebruik:
Productgebruik om evt. huidreacties na te kunnen gaan waardoor een reactie op is ontstaan en een passend advies te kunnen verstrekken bij huid- en voedingsadvies voor thuisverzorging.

Facturen en/of betalingen
Fiona’s Bjoetiek is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de belastingdienst.

Niet persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet persoonlijke aard. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren en waar nodig te verbeteren. Voorbeelden zijn: Type computerbesturing, type internet browser, aantal bezoekers, welke pagina’s er bekeken zijn.

Gebruik van persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Fiona’s Bjoetiek is niet aansprakelijk voor privacy verklaringen van andere websites, nimmer voor de uitvoering hiervan. Zelfs niet als u op de website van Fiona’s Bjoetiek terecht kwam via een derde.

Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens worden door Fiona’s Bjoetiek in bewaring gehouden tot het moment dat u als klant verzoekt deze persoons gegevens te verwijderen. Uw persoons gegevens worden dan binnen 2 weken vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
Fiona’s Bjoetiek neemt uw persoonsgegevens heel serieus en bewaart deze met grote zorgvuldigheid. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens niet zorgvuldig genoeg in bewaring worden gehouden of er aanwijzing is van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op met fionasbjoetiek@hotmail.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft als klant van Fiona’s Bjoetiek het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u eerder gegeven toestemming uw gegevens in bewaring te nemen ten alle tijden intrekken.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden dan bekend gemaakt op de website. Geadviseerd wordt om de privacy verklaring regelmatig te bekijken voor evt. wijzigingen.